vrijdag 4 november 2011

All Hallows Eve.


Het is weer Halloween geweest en de versieringen in winkels en huizen zijn daar nog altijd stille getuigen van.  Nu heb ik het altijd een leuk gebruik gevonden, Halloween. Vooral voor de kinderen, die de avond voor Allerheiligen verkleed rond gaan langs de versierde huizen, ‘Trick or Treat’ roepen en dan meestal op een snoepje worden getrakteerd.
Maar blijkbaar zijn er nog steeds veel tegenstanders van dit feest. Zo las ik in de krant dat een Poolse bisschop zijn landgenoten waarschuwde voor dit heidens gebruik dat volgens hem onverenigbaar is met de leer van de kerk.
Nu is het inderdaad zo dat Halloween oorspronkelijk een Keltisch feest was want in de Iers-Keltische kalender was 31 oktober oudejaar of ‘All Hallows Eve’ en dat moest natuurlijk gevierd worden. In de loop van de tijd is dit gebruik vermengd met Romeinse en Christelijke feesten, zoals het feest van de oogst, het eren van de doden en het bedelen van brood met krenten in ruil voor een gebed, om zo de overleden verwanten van de schenker te behoeden voor het vagevuur. Het ‘Trick or Treat’ spelletje is daar waarschijnlijk een variant op en het verkleden vloeit vermoedelijk voort uit de maskers die men vroeger droeg om boze geesten af te weren.
In de negentiende eeuw werd Halloween door Ierse immigranten naar Amerika geëxporteerd om daarna, volgens kwatongen onder druk van de commercie, opnieuw in Europa geïmporteerd te worden.
Maar zoals ik al zei; ik vind Halloween best een leuk gebruik. Alleen jammer dat onze eigen lieve goede Sint hierdoor een beetje geprangd wordt tussen Halloween en Kerst en zo stilletjes aan in het gedrang komt. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten